Сайт Богдана Дмитриевича Яворского

07 Январь 2016

Исследование от Вадима Пишковича, Украина — Канада

АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ ЯВОРСКИХ-ПИШКОВИЧЕЙ

Вместо предисловия

Из переписки:
1) «…получил письмо от своих родственников, которое Вам [письмо Вадима Пишковича автору сайта - Б.Я.] перешлю [см. ниже]. Теперь уже можно с большей уверенностью говорить (судя по найденным в архивах документам), что мой прадед (с которого я начинал поиски) относится к Яворским-Пишковичам…».
2) «Дорогий Вадиме [письмо от родственника, Андрея Пишковича - Б.Я.]… Тут батько має ксерокопію одного документу: «Сертифікат дворянства» (Certyfikat Szlachectwa) для, як виглядає, наших пра-пра-пра-прадіда Івана та його синів Константина та Якова (нашого пра-пра-прадіда). Я зробив переклад (лише дещо не розібрав).
Отож:

СЕРТИФIКАТ ШЛЯХЕТСТВА

Департамент сполучених Королівств Галичини і Володимирії (тобто Волині) підтверджує успішність внесеного прохання від дня 10 листопада цього року (1840) під №1067, що уроджені Ян (Іван) Яворський Пишкович, батько, також Константин і Яків Яворські Пишковичі сини, що замешкали в (тут два нерозбірливі слова, назва місцевості) Самбірського (певно, повіту; до речі, Смільна теж входила у цей повіт тоді), є найближчими нащадками Петра Яворського Пишковича, гербу Сас в Метриках Шляхти, том ІV на сторінці 151 записаного. І належать до шляхти Крайової стану рицарського, і тому до тих же Метрик тому ХХІІІ на сторінці 414 зістали поіменно записаними.

З дорученням Його Ексиленції J.W. (Ясновельможного) Президуючого
(підпис)
З Ради Департаменту сполучених Королівств Галичини і Володимирії, у Львові, дня 13 листопада 1840
(підпис)».

Деякі матеріали до історії роду Пишковичів

Рід Пишковичів походить із с. Смільна (зараз це Дрогобицького р-ону Львівської обл). Етимолоґія походження прізвища не є виясненою, побутує думка про немісцеве походження роду. Зокрема, при сербо-хорватському варіанті написання прізвища (Pišković, або ж просто — Piskovic) можна знайти в мережі Інтернету дуже багато осіб, які носять таке прізвище. Всі вони є мешканцями балканських держав чи еміґрантами з теренів сучасних Сербії чи Хорватії. Проте, фактично всі «українські» Пишковичі є родичами, і коли розпочати вияснення, то однофамільців я ще не зустрічав. А перший відомий зі смільнянських Пишковичів був Іван Пишкович, який 30.11.1754 р., разом із Василем Гарасимом і Станіславом Фецяком отримали посілості в селі з рук короля Речі Посполитої Августа ІІІ[1].

Інших багато даних про смільнян, у тому числі – і рід Пишковичів, можемо знайти у «Метричних книгах», що велися у селі, починаючи з 1785 р. Зараз ці книги знаходяться у Центральному Державному Історичному Архіві України у Львівській області (ЦДІАУ), фонд 201, опис 4а, одиниця зберігання 1819 (книги за 1785-1840) та у ЦДІАУ, фонд 201, опис 4а, одиниця зберігання 1820 (книги за 1843-1882). Також багато допомогла встановити щодо роду і т.з. «Францісканська метрика» с. Смільна. Тут є перепис усіх володінь і власників у селі на час 1819-1820 рр. Зокрема, звідси ми знаємо, що рід мав посілості «Під Кичерою» та «На Погарі». Зараз ця метрика знаходиться у ЦДІАУ у Львові, фонд 20, опис 14, справа 433.

Щодо нумерації домів у селі, то відомо, що було три переписи. Перший, у XVIII ст., другий – десь у 1870-х рр., та третій – початок ХХ ст. Основний будинок Пишковичів був №20, після 2-го — №23, після 3-го — №18.

РОДОСЛОВНАЯ РОСПИСЬ ПИШКОВИЧЕЙ ИЗ СЕЛА СМИЛЬНА, УКРАИНА, № 48

1.Іван Пишкович І (17?-1?). Про нього відомо лише те, що отримав 30.11.1754 р. королівський привілей на землі в с. Смільна. Мабуть, мав двох синів, оскільки під №20 жив Іван Пишкович ІІ, а №21 – Матей Пишкович І. А Катерина Пишкович (1745-03.08.1819) могла бути або його дочкою, або другою дружиною.

1.1.Іван ІІ (17?-після 1825)

1.2.Матей І (1759-25.11.1829)

1.3.Федір (17?-після 1793)

1.4?Катерина (1745-03.08.1819)

1.1.Іван Пишкович ІІ (17?-після 1825). Був двічі одруженим: 1-ша, це Єва Дівецька (†до 1810), дочка Івана Дівецького ці Сторони, а 2-га – Теодосія Кропивницька (†після 1825), дочка Івана Кропивницького зі Смільної. Відомо, що мав одну дитину із Євою, та п’ять із Теодосією. Він проживав у домі №20 (пізніше, після нового перепису, №23). У 1810 р. він був хресним батьком у Луї Гарасима, сина Гринька Гарасима.

1.1.1.Марія (28.03.1803-18?)

1.1.2.Параскева (04.11.1810-18?)

1.1.3.Яків (29.10.1814-01.02.1882)

1.1.4.Анна (30.08.1816-04.04.1821)

1.1.5.Іван ІІІ (04.10.1820-18?)

1.1.6.Матей ІІ (15.11.1825-06.12.1826)

1.2.Матей Пишкович І (1759-25.11.1829). Був одружений. Його дружина, вірогідно, Франка Пишкович (дівоче прізвище не відоме) (1769-03.11.1819). він проживав у домі №21.

1.2.1.Марія (1797-23.02.1837)

1.3.Федір Пишкович (17?-після 1793). Був одружений. Мало про нього відомо.

1.3.1.Палагна (1793-після 1833)

1.4? Катерина Пишкович (1745-03.08.1819). Могла бути старшою сестрою трьох вищезгаданих, яка не вийшла заміж. Або ж, що вірогідніше, їхньою мачухою та другою дружиною Івана Пишковича І. Тим більше, що померла вона в домі №20, у свого брата (або пасинка) Івана Пишковича ІІ.

1.1.1.Марія Ламанич (Пишкович) (28.03.1803-18?). Старша дочка Івана Пишковича ІІ та Єви Дівецької. Її хресними батьками були Григорій Піряник і Софія Юськів. У 16 р., 14.02.1819 р. вийшла заміж за Михайла Ламанича (1799-05.11.1828). Жила в домі №65 (по старій нумерації).

1.1.1.1.Яків (13.11.1821-18?)

1.1.1.2.Палагна (24.10.1824-18?)

1.1.1.3.Теодора (13.07.1827-01.09.1827)

1.1.1.4.Анастасія (14.12.1828-19.08.1829)

1.1.2. Параскева Пишкович (04.11.1810-18?). Дочка Івана Пишковича ІІ та Теодосії Кропивницької. Її хресними батьками були Лазар Юськів та ?.

1.1.3.Яків Пишкович (29.10.1814-01.02.1882). Син Івана Пишковича ІІ та Теодосії Кропивницької. Його дружини: 1-ша Марія Дренкаловська († до 1842), дочка Дренкаловського та Марії Ільницької; 2-га – Марія Мятка (†після 1861), дочка Стефана Мяткого і Єви з Підбужа. Відомо, що мав п’ять або шість дітей. Проживав та помер у домі №20.

1.1.3.1.Ксенія (15.02.1838-18?)

1.1.3.2.Стефан (18?-після 1906)

1.1.3.3.Василь (20.01.1843-після 1880)

1.1.3.4.Анна (19.05.1857-18?)

1.1.3.5.Юстина (30.03.1861-18?)

1.1.3.6.Іван ІV (18?-після 1880)

1.1.4.Анна Пишкович (30.08.1816-04.04.1821). Дочка Івана Пишковича ІІ та Теодосії Кропивницької. Померла дитиною.

1.1.5.Іван Пишкович ІІІ (04.10.1820-18?) Син Івана Пишковича ІІ та Теодосії Кропивницької. Подальша доля невідома.

1.1.6.Матей Пишкович ІІ (15.11.1825-06.12.1826) Син Івана Пишковича ІІ та Теодосії Кропивницької. Помер немовлям.

1.2.1.Марія Мандзяк (Пишкович) (1797-23.02.1837). Дочка Матея Пишковича І та, мабуть, його дружини Франки. 09.03.1815 р., у 18 р. вийшла заміж за Костя Мандзяка (1798-18?), 17 р., із Смільної, який проживав у домі №45. Проте, з її особою існує така проблема, що діти записувалися як незаконнороджені. Важко пояснити із цим це пов’язано.

1.2.1.1.Роман (12.10.1818-18?)

1.2.1.2.Никодим (03.04.1820-18?)

1.2.1.3.Сеньо (12.02.1822-18?)

1.2.1.4.Марія (14.10.1823-29.11.1826)

1.2.1.5.Глікерія (25.05.1826-09.12.1826)

1.2.1.6.Филимон (26.12.1827-26.03.1828)

1.2.1.7.Теодора (06.07.1829-14.03.1840)

1.2.1.8.Прокопій (1836-14.08.1836)

1.3.1.Палагна Мятка-Гарасим (Пишкович) (1793-після 1833). Дочка Федора Пишковича і Єви. Була двічі замужем. Вперше, 17.11.1811 вийшла заміж у віці 19 р. за Івана Гарасима (1792-22.06.1815) у будинок №18. Але залишившись через 3,5 років вдовою, народила незаконнороджене дитя. Потім, 09.06.1833 ще раз вийшла заміж за Михайла Мяткого (1785-18?).

1.3.1.1.Теодосія (30.03.1820-18?)

1.1.1.1.Яків Ламанич (13.11.1821-18?). Син Михайла Ламанича і Марії Пишкович, старшої дочки Івана Пишковича ІІ

1.1.1.2.Палагна Ламанич (24.10.1824-18?) Дочка Михайла Ламанича і Марії Пишкович, старшої дочки Івана Пишковича ІІ.

1.1.1.3.Теодора Ламанич (13.07.1827-01.09.1827) Дочка Михайла Ламанича і Марії Пишкович, старшої дочки Івана Пишковича ІІ. Померла немовлям.

1.1.1.4.Анастасія Ламанич (14.12.1828-19.08.1829) Дочка Михайла Ламанича і Марії Пишкович, старшої дочки Івана Пишковича ІІ. Народилася вже після смерті свого батька та померла немовлям.

1.1.3.1.Ксенія Пишкович (15.02.1838-18?). Дочка Якова Пишковича і його першої дружини Марії Дренкаловської. Народилася в домі №20.

1.1.3.2.Стефан Пишкович (18?-після 1906) Син Якова Пишковича і його другої дружини Марії Мяткої. Одружився із Євою (Євдокією) Терешкевич[2] (18?-1?), дочки Семена Терешкевича і Параскевії Пігур, теж уродженців с. Смільна. Щодо роду Терешкевичів, то вони ще й до тепер мешкають у нижньому селі кінця. Подружжя Пишковичів, яке відзначалося заможністю [наприклад, двоє їхніх синів, Онуфрій й Іван, закінчили університет]. Проживав у домі №20/23.

1.1.3.2.1.Захар (24.11.1877-05.06.1943)

1.1.3.2.2.Юрій (10.04.1880-перед 1939)

1.1.3.2.3.Онуфрій (24.06.1882-1944 або 1945)

1.1.3.2.4.Іван (1889-193?)

1.1.3.2.5.Микола († перед 1906)

1.1.3.2.6.Яків († перед 1906)

1.1.3.2.7.Марія († перед 1906)

1.1.3.2.8.Михайло († перед 1906)

1.1.3.2.9.Стефан († перед 1906)

1.1.3.2.10.Михайло (1895-після 1937)???

Передостанні п’ятеро дітей померли ще у малечому віці, і батьком, Стефаном Пишковичом для них у 1906 р. було споруджено пам’ятний кам’яний хрест на сільському кладовищі, який ще самотньо стояв тут біля велетенської липи на 01.05.2006 р.Б., неподалік від поховання о. пароха Александра Гошовського (1810-1891, парох села в 1859-1891). Такий хрест підтверджує заможність ґазди С. Пишковича.

1.1.3.3.Василь Пишкович (20.01.1843-після 1880). Син Якова Пишковича і його другої дружини Марії Мяткої. Його хресними батьками були Михайло і Варвара Гарасим зі Смільної. Одружився із Марією Керч (18?-після 1880), дочкою Івана Керча і Христини Юськів. Десь між 1872 та 1880 переїхав із родинного дому №20/23 у новозбудований, в горішньому кінці села, №203.

1.1.3.3.1.Іван V (25.01.1872-19?)

1.1.3.3.2.Ілля (21.07.1880-19?)

1.1.3.4.Анна Пишкович (19.05.1857-18?) Дочка Якова Пишковича і його другої дружини Марії Мяткої. Народилася в домі №20. Її хресними батьками були Михайло Хомин і Катерина Мятка. Мабуть, швидко померла, бо М. Хомин через 4 роки знову став хресним батьком її молодшої сестри Юстини.

1.1.3.5.Юстина Пишкович (30.03.1861-18?) Дочка Якова Пишковича і його другої дружини Марії Мяткої. Народилася в домі №20. Її хресним батьком був Михайло Хомин.

1.1.3.6.Іван Пишкович ІV (18?-після 1880) Син Якова Пишковича і, мабуть, його другої дружини Марії Мяткої. Напевно це він двічі фігурує в метричних книгах як свідок шлюбу за 1880 р.

Страницы: 1 2