Сайт Богдана Дмитриевича Яворского

Раздел XII. Твое родословие

АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ ЯВОРСКИХ-ПИШКОВИЧЕЙ

Вместо предисловия

Из переписки:
1) «…получил письмо от своих родственников, которое Вам [письмо Вадима Пишковича автору сайта - Б.Я.] перешлю [см. ниже]. Теперь уже можно с большей уверенностью говорить (судя по найденным в архивах документам), что мой прадед (с которого я начинал поиски) относится к Яворским-Пишковичам…».
2) «Дорогий Вадиме [письмо от родственника, Андрея Пишковича - Б.Я.]… Тут батько має ксерокопію одного документу: «Сертифікат дворянства» (Certyfikat Szlachectwa) для, як виглядає, наших пра-пра-пра-прадіда Івана та його синів Константина та Якова (нашого пра-пра-прадіда). Я зробив переклад (лише дещо не розібрав).
Отож:

СЕРТИФIКАТ ШЛЯХЕТСТВА

Департамент сполучених Королівств Галичини і Володимирії (тобто Волині) підтверджує успішність внесеного прохання від дня 10 листопада цього року (1840) під №1067, що уроджені Ян (Іван) Яворський Пишкович, батько, також Константин і Яків Яворські Пишковичі сини, що замешкали в (тут два нерозбірливі слова, назва місцевості) Самбірського (певно, повіту; до речі, Смільна теж входила у цей повіт тоді), є найближчими нащадками Петра Яворського Пишковича, гербу Сас в Метриках Шляхти, том ІV на сторінці 151 записаного. І належать до шляхти Крайової стану рицарського, і тому до тих же Метрик тому ХХІІІ на сторінці 414 зістали поіменно записаними.

З дорученням Його Ексиленції J.W. (Ясновельможного) Президуючого
(підпис)
З Ради Департаменту сполучених Королівств Галичини і Володимирії, у Львові, дня 13 листопада 1840
(підпис)».

Деякі матеріали до історії роду Пишковичів

Рід Пишковичів походить із с. Смільна (зараз це Дрогобицького р-ону Львівської обл). Етимолоґія походження прізвища не є виясненою, побутує думка про немісцеве походження роду. Зокрема, при сербо-хорватському варіанті написання прізвища (Pišković, або ж просто — Piskovic) можна знайти в мережі Інтернету дуже багато осіб, які носять таке прізвище. Всі вони є мешканцями балканських держав чи еміґрантами з теренів сучасних Сербії чи Хорватії. Проте, фактично всі «українські» Пишковичі є родичами, і коли розпочати вияснення, то однофамільців я ще не зустрічав. А перший відомий зі смільнянських Пишковичів був Іван Пишкович, який 30.11.1754 р., разом із Василем Гарасимом і Станіславом Фецяком отримали посілості в селі з рук короля Речі Посполитої Августа ІІІ[1].


Читать всю статью